Skip to content
Advertisements

Categoryአርሰናል

“የአርሰናል ቆይታዬ አልተረጋገጠም ” – ጃክ ዊልሸር

​ ከአንድ አመት የውሰት ቆይታ በኋላ በዘንድሮው የውድድር ዘመን ወደእናት ክለቡ አርሰናል የተመለሰውና ቀስ በቀስም በቡድኑ ውስጥ የቋሚ ተሰላፊነት ቦታውን የተረከበው እንግሊዛዊ አማካይ ጃክ ዊልሸር በመድፈኞቹ ቤት ያለው ቆይታ እስካሁን … Continue Reading “የአርሰናል ቆይታዬ አልተረጋገጠም ” – ጃክ ዊልሸር