Skip to content
Advertisements

Categoryየአፍሪካ ዋንጫ

ከዋሊያዎቹ ጋር የተደለደሉት ኬንያዎቹ ሁለት የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎች እንደሚያደርጉ አሳወቁ

​ለ 2019 የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከዋሊያዎቹ ጋር በምድብ ስድስት ላይ የተደለደሉት “ሀራምቤ ስታርስ” የሚባሉት የኬኒያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎችን እንደሚያደርጉ አሳውቀዋል።ዋሊያዎቹስ?